www.Africa-Holiday.com  ::    travel & photo - www.vladivlad.com
 HLAVNÁ STRÁNKA 
 Všeobecné údaje   Cestovanie   Štúdium   Aborigenee   Didgeridoo   Sydney 
VŠEOB. ÚDAJE
Hlavné
Obyvateľstvo
Geografické
Hospodárstvo
Priemysel
Suroviny
Poľnohospodárstvo

Ambasáda
Zastupiteľské úrady
Víza - formuláre
Víza - legíslativa
Lekárske vyšetrenia
Ďalšie linky       


  Víza - legislatíva

  Navrhované zmeny v legislative od 1.11.2002 15-08-2002 00:00:00

  V pátek 9.8.2002 byly oficiálne zverejneny navrhované zmeny pro získání studenských víz. Zmena se týká Ceské i Slovenské republiky. O co presne jde, se doctete v tomto clánku ...

  V pondelí 12.8.2002 byly ZVEREJNENY návrhy na budoucí MOZNÉ ÚPRAVY legislativy týkající se STUDENTSKYCH VÍZ. Jen pro pripomenutí uvádím, ze 1.7.2001 doslo k zásadnímu prepracování emigracních regulací s ohledem na získání víza a byly vytvoreny tzv. "assessment levels", které spolu s druhem studia urcují, co je treba predlozit k získání studenských víz. Kazdá zeme má nekolik stupnu a to v závislosti na druhu studia, kam se uchazec hlásí. V soucasnosti je Ceská republika zarazena do kategorie tri pro ELICOS (jazykové skoly), kategorie jedna pro VET (odborné skoly) a kategorie dve pro vysoké skoly. Fakt, ze jsme byli kategorie jedna (respektive porád zatím jsme) nám dávalo mnoho výhod pri zádosti o studenské vízum. V kategorii jedna se prikládá nejméne podpurných dokumentu k zádosti o víza.

  Zmeny pro Ceskou republiku
  V navrhovaných zmenách je mimo jiné i to, ze se Ceská republika posune do kategorie dve pri zádosti o studenská víza na odbornou skolu. Znamená to samozrejme hlavne to, ze se bude klást vetsí duraz na zdroj penez. Pokud máte moznost, zazádejte o studenská víza pred 1.listopadem 2002.

  Zmeny pro Slovenskou republiku
  Pro Slovenskou republiku nebyly zatím navrzeny zádné zmeny v "assessment levels". Nicméne Slovensko spolu s Columbií, Vietnamem a Thajskem získalo zvlástní status na liste státu, které budou po dobu 12 mesícu monitorovány a zádosti o studentská víza v S572 (odborné skoly) budou proverovány podstatne dukladneji nez doposud a to i nad rámec regulací. Navíc emigracní úrednik má moznost si vyzádat jakýkoliv dokument, který by mohl potvrdit pravdivost údaju v zádosti a nebo jeji podstatu. Jelikoz muj preklad není úplne presný, uvádím originál tohoto dodatku: "Visa decision makers will closely scrutinise applications under the "any other relevant matter" criterion in relation to those countries/sectors marked **". ¨
  Toto nepríjemné rozhodnutí je následkem hodnocení doposud podaných zádostí o studentské víza obcanu Slovenska i slovenských agentur, jejich znalosti resp. neznalosti imigracních procedur, jejich dodrzování a následné kotrolování.

  Myslíme si, ze ceský, ale HLAVNE slovenský internet je plný amaterských návodu, jak získat víza, vetsinou napsáno studenty, coz bývá dost casto zdroj problemu a komplikací.
  Dovolím si podotknout, ze plánované zmeny nás nejak moc neprekvapily. Pracujeme se studenskými vízy z Cech a ze Slovenska jiz bezmála 10 let a co nás prekvapilo více, bylo zarazení Ceské republiky 1.7.2001 do kategorie jedna pro VET .

  Obcas si procítám informace k vízum, které jsou prezentovány agenturami nebo bývalými studenty a málokdy jsou tyto informace presné. Dukladná znalost legislativy je totiz ve vetsine prípadu klícovým prvkem pro kladné vyrízení zádosti o víza. Jako príklad muzu uvézt to, ze se nám nekolikrát v minulosti stalo, ze nás kontaktoval student, který se spolehnul na informace agentury a víza mu byla zamítnuta. Dva týdny poté podal zádost na základe presných informací a víza mu byly udeleny.

  Moje rada na záver: Pri zádosti o víza vzdy podávejte pravdivé informace o vasí situaci, mnohokrát se bojíte zbytecne vecí, které pri zádosti o víza nehrají zádnou roli. Ujistete se, ze osoba, která Vám podává informace k vízum zná dukladne australskou legislativu. Nesbírejte informace od bývalých studentu nebo osob, které zádaly o víza v minulosti. Legislativa se neustále mení a navíc casto pricházejí drobná ustanovení (policies), které dále legistativu upravují.

    Austrália
ANKETA
   Čo iné by ste privítali na
    týchto stránkach?
  
  

Za pravdivosť informácii na týchto stránkach neručíme.
Copyright © 2001- www.KLOKANY.sk - B-Art
Všetky práva vyhradené.