www.Africa-Holiday.com  ::    travel & photo - www.vladivlad.com
 HLAVNÁ STRÁNKA 
 Všeobecné údaje   Cestovanie   Štúdium   Aborigenee   Didgeridoo   Sydney 
VŠEOB. ÚDAJE
Hlavné
Obyvateľstvo
Geografické
Hospodárstvo
Priemysel
Suroviny
Poľnohospodárstvo

Ambasáda
Zastupiteľské úrady
Víza - formuláre
Víza - legíslativa
Lekárske vyšetrenia
Ďalšie linky       


  Priemysel

  Pôvodne sa rozvíjal spracovatelský priemysel na uspokojenie vnútorného trhu - potravinársky, textilný, kožiarsky. Rýchlejší rozvoj priemyslu spôsobili okolnosti vyvolané 1. a 2. svetovou vojnou. Vznikol najskôr kovospracujúci, strojárenský, chemický a lodný priemysel a po 2. Svetovej vojne zbrojársky a hutnícky. V súčasnosti sú rozvinuté všetky priemyselné odvetvia, hoci priemysel má iba regionálny význam. Velký význam pre rozvoj priemyslu má nerastné bohatstvo.

  Energetika : tepelné elektrárne (90%), Tasmánia je zásobovaná z vodných elektrárni. Austrália má jeden atómový reaktor ale žiadne jadrové elektrárne.

  Spracovanie vlny a kože

  Chemický priemysel : spacovanie ropy, zemného plynu

  Hutnícky priemysel : čierna aj farebná metalurgia

  Strojársky priemysel : výroba lietadiel, lodí, áut, elektrotech. výrobkov a polnohosp.strojov

  Potravinársky priemysel : zpracovanie mäsa a mlieka Viac ako polovica priemyselnej produkcie je sústredaná v Sydney a Melbourne.


  Hospodárske oblasti

  1. Western Australia - tažba,výroba železa a ocele, strojárstvo, lodiarstvo a výroba papiera. Napriek nízkym zrážkam polnohospodárstvo produkuje pšenicu na väcšine územia, zavlažovací systém zabezpecuje pestovanie bavlny a olejnín. Dôležitý je chov hovädzieho dobytka a produkcia vlny.
   Perth, Dampier a Port Hedland (tieto prístavy sú dôležité pre prepravu železnej rudy) Kwinana ( priemyselné stredisko)

  2. Northern Territory- tažba, chov hovädz.dobytka Hovädzí dobytok bol a je hlavný zdroj príjmov teritória. Druhé najväcšie príjmy teritória prichádzajú z tažby nerastných surovín.
   Gove (hlinikáren), Darwin, Alice Springs

  3. South Australia- tažba, polnohosp.(pestovanie pšenice, 75 % produkcie vína),strojárstvo, lodiarstvo, výroba ocele Whyalla (výroba ocele), Adelaide

  4. Queensland - tažba, polnohosp.(chov hovädz. dobytka), CR (Zlaté pobrežie,Velká útesová bariéra) Brisbane, Townsville

  5. New South Wales - potravinárstvo., strojárstvo, tažba Najproduktívnejší štát Sydney, Newcastle, Wollongong, Broken Hill

  6. Victoria - chemický, hutnícky, textilný,potravinársky priem. Melbourne, Geelong

  7. Australian Capital Territory mesto Canberra - sídlo austrálskej vlády

  8. Tasmánia - drevárstvo, hutníctvo (lacná energia z hydroelektrární ) Hobart a Lauceston
    Austrália
ANKETA
   Čo iné by ste privítali na
    týchto stránkach?
  
  

Za pravdivosť informácii na týchto stránkach neručíme.
Copyright © 2001- www.KLOKANY.sk - B-Art
Všetky práva vyhradené.