www.Africa-Holiday.com  ::    travel & photo - www.vladivlad.com
 HLAVNÁ STRÁNKA 
 Všeobecné údaje   Cestovanie   Štúdium   Aborigenee   Didgeridoo   Sydney 
ABORIGENEE
Späť na hlavnú stránku
<<
ANKETA
   Čo iné by ste privítali na
    týchto stránkach?
  
         


  Veľká vzdialenosť Austrálie od starého sveta - Európy je jednou z hlavných príčin, prečo ju Európania objavili neskôr ako ostatné osídlené kontinenty. Avšak už pred príchodom Európanov mala Austrália svoje pôvodné obyvateľstvo, takzvaných aborignees - domorodci. Sú chudí, skôr nižší, so širokými nosmi, tmavou pleťou a čiernymi vlasmi. Prišli sem pravdepodobne pred 30-40,000 rokmi cez ostrovný most, ktorý ju spájal s juhovýchodnou Áziou. More oddeľujúce jednotlivé ostrovy Austrálčania pravdepodobne prekonávali na primitívnych pltiach.

  Stred Austrálie navštívil prvý-krát biely človek v roku 1860. Nenechal na seba dlho čakať a zanedlho ( podobne ako v Amerike ), tu bol nejeden krvavý konflikt medzi bielymi a domorodými obyvateľmi. Bolo to už v roku 1880.

  Hudba, piesne a tanec vždy zohrávali a ešte aj dnes zohrávajú dôležitú úlohu v živote a zvykoch aborigeencov. Spríjemňovali im voľné chvíle a svoje miesto mali aj pri rôznych obradoch. Mali piesne pre každú príležitosť. Pohrebné piesne, piesne pre lov, piesne predkov, zeme, piesne zvierat, mýtov, sezóny a piesne snenia.

  POČIATOK A SNENIE ….
  Aborigeenci takmer celej Austrálie veria, že na počiatku sveta - v dobe snenia - bol svet úplne plochý. Postupom času vzišli zo zeme tvory a silou vôle sa zmenili zo svojej zvieracej na ľudskú podobu. Predok kengury môže byť dnes, najmä v piesňach, ospevovaný ako kengura, lebo forma jeho bytostnej podstaty nemá význam. Tieto prapôvodné tvory dali krajine, v ktorej žili, tvar - kopce, údolia... . Vytvorili pravidlá existencie pre všetkých svojich potomkov.

  Piesne aborigeencov sa vzťahujú buď k ich predkom alebo k nejakej ceremónii. Tieto historické piesne prepájajú doby dávno minulé so súčasnosťou, čím sa spievajúci, či hrajúci človek stáva súčasťou "kontinua" - opäť prežíva udalosti doby minulej a zároveň sa stáva jej prvkom.

    KEDYSI
    TANECZa pravdivosť informácii na týchto stránkach neručíme.
Copyright © 2001- www.KLOKANY.sk - B-Art
Všetky práva vyhradené.