www.Africa-Holiday.com  ::    travel & photo - www.vladivlad.com
 HLAVNÁ STRÁNKA 
 Všeobecné údaje   Cestovanie   Štúdium   Aborigenee   Didgeridoo   Sydney 
VŠEOB. ÚDAJE
Hlavné
Obyvateľstvo
Geografické
Hospodárstvo
Priemysel
Suroviny
Poľnohospodárstvo

Ambasáda
Zastupiteľské úrady
Víza - formuláre
Víza - legíslativa
Lekárske vyšetrenia
Ďalšie linky       


  Austrálska ambasáda - v Rakúsku (je aj vo Waršave, ale tá je ďaleko)
  Úradné hodiny pre víza: 9.30-12.00

  adresa: Mattiellistrasse 2-3, A-1040 Wien, Austria

  tel: ++43/1/50674,
        ++43/1/512 8580
        ++43/1/512 9710

  fax: ++43/1/513 2908
         ++43/1/504 1178

  e-mail: austemb@xpoint.at
  http://www.australian-embassy.at/index.htm
  Zastupiteľský úrad SR (v Austrálii) :

  Embassy of the Slovak Republic,
  47 Culgoa Circuit,
  O' Malley, Canberra A.C.T. 2606,
  Australia

  Tel: ++612/62901516
          ++612/62902405
  Fax: 00612/62901755

  E-mail: ppp17@cs.net.au

  Zastupiteľský úrad ČR (v Austrálii) :

  Embassy of the Czech Republic,
  8 Culgoa Circuit,
  O'Malley Canberra, ACT 2606,
  Australia

  Tel: ++612/62901386 KO - 62901543
  Fax: 00612/62900006

  E-mail: canberra@embassy.mzv.cz
    Austrália
ANKETA
   Čo iné by ste privítali na
    týchto stránkach?
  
  

Za pravdivosť informácii na týchto stránkach neručíme.
Copyright © 2001- www.KLOKANY.sk - B-Art
Všetky práva vyhradené.