www.Africa-Holiday.com  ::    travel & photo - www.vladivlad.com
 HLAVNÁ STRÁNKA 
 Všeobecné údaje   Cestovanie   Štúdium   Aborigenee   Didgeridoo   Sydney 
DIDGERIDOO
Pôvod
Cena
PREDAJ
Ako hrať
Základný tón
Tóniny
Ukážka hrania
Download hudby


    Didgeridoo


    Základný tón - DRONE

    Samotné vydávanie zvuku spočíva v tom, že vydychovaním vzduchu sa rezonancia tesne spojených perí zjednotí s rezonanciou, ktorá je daná parametrami didgerida.

    Základný zvuk dostanete tak, že rozvibrujete pery. Priložte jemne zvlhčené pery na didgeridoo a úzkou medzerou medzi perami vyfukujete vzduch. Ten vám rozvibruje pery. Aby ste dosiahli základný tón, majte pery voľné, aby mohli voľne vibrovať. Ak ich budete mať pevné, bude vám vznikať tón podobný ako pri trúbení. Dôležitá poznámka je, že vzduch Vám nesmie okolo úst unikať. Keď hrajete na didgeridoo, nemali by ste mať pery príliš pritlačené na didgeridoo. Jednak preto, že to je únavné, a jednak preto, že vám môžu pery popraskať (vraj, ale taký prípad sme zatiaľ ešte nevideli). Didgeridoo by malo byť voľne priložené k ústam opierajúce sa o ich koniec. To umožňuje aborigeencom hrať naraz na 2 didgerida. Pri vyfukovaní vzduchu nezáleží na rýchlosti. Preto vyfukujte pomaly a plynule. Tým sa vám podarí zahrať DRONE dlhšie. Ak vydychujete pomalšie, vydáva tak i hlbší zvuk. Ak sa Vám podarí zahrať DRONE, ešte to niekoľkokrát skúšajte a až potom hľadajte ďalšiu škálu vibrácií - pohybom úst, jazyka, pier ... .

    Príjemné učenie.

    DIDGZa pravdivosť informácii na týchto stránkach neručíme.
Copyright © 2001- www.KLOKANY.sk - B-Art
Všetky práva vyhradené.