www.Africa-Holiday.com  ::    travel & photo - www.vladivlad.com
 HLAVNÁ STRÁNKA 
 Všeobecné údaje   Cestovanie   Štúdium   Aborigenee   Didgeridoo   Sydney 
ANGLIČTINA
Späť na hlavnú stránku
<<

  Angličtina


  Ako pochopiť anglický jazyk?

  Sú rôzne jazykové školy, učebné programy a postupy učiace ľudí angličtinu, či iné cudzie jazyky. Žiadne z nich Vás však neučia v cudzom jazyku myslieť. Samozrejme nehovoríme o jazykoch blízkych slovenčine, kde je vetná stavba podobná, či rovnaká vetnej stavbe slovenčiny.

  Pri učení sa jazyka, ktorý má odlišnú štruktúru a samotnú podstatu ako slovenčina musíte priznať, že mnohokrát si nie ste istí, či ste povedali vety správne. ľuďom totiž chýba totiž skutočné myslenie v cudzom jazyku. Aj preto mnohí nerozumejú anglické vtipy, pri ktorých sú použité slovné hračky. To platí pre všetky jazyky s inou štruktúrou ako má slovenčina.

  Myslieť v slovanských jazykoch v podstate viete, pretože ak nasadíte na ktorúkoľvek, hoci rozvitú vetu v slovenčine ruské slová, tak tým, že je konštrukcia (morfológia) vety principiálne rovnaká, vznikne aj pre Rusa pochopiteľné tvrdenie. Toto však neplatí napríklad pre angličtinu, kde je filozofia konštrukcie už aj v kratších vetách principiálne odlišná. Poučky toto popisujú, ale nevysvetľujú. To znamená, že u z hľadiska tvorby vety odlišných jazykov je síce nutnou podmienkou aktívnej komunikácie logiku tvorby vety pochopiť (časté slová lektora: "Musíte myslieť anglicky!"). ale do roku 1997 tuto vecnú logiku (morfológie) jazyka nikto neučil. Neučil ju napriek potrebe, pretože neexistoval spôsob - systémové riešenie - priame zobrazenie jazyka neznámeho cez jazyk známy, ako toto realizovať. Takže ak to zhrnieme, nejedná sa o nejakú tzv. novú metódu, ale o vyriešenie jedného systémového sporu vo výukovom procese, teda o nový do roku 1997 systémovo chýbajúci produkt, ktorý sa nazýva "VÝUČBA LOGIKY MYSLENIA V CUDZÍCH JAZYKOCH".

  Je to skutočne zaujímavý postup, o ktorom ak chcete vedieť viac kliknite na www.bolstein.sk


  alebo jednoducho choďte na dlhší čas do zahraničia, kde budete cudzí jazyk intenzívne používať.
    Austrália
ANKETA
   Čo iné by ste privítali na
    týchto stránkach?
  
  

Za pravdivosť informácii na týchto stránkach neručíme.
Copyright © 2001- www.KLOKANY.sk - B-Art
Všetky práva vyhradené.